Bölümler » SU ÜRÜNLERİ BÖLÜMÜ » Öğretim Elemanları

Görev : (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem GÜRSOY GAYGUSUZ

Görev : SU ÜRÜNLERİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
SU ÜRÜNLERİ BÖLÜMÜ - SU ÜRÜNLERİ (Program Sorumlusu)
SU ÜRÜNLERİ BÖLÜMÜ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : cigdemgaygusuz@trakya.edu.tr