İdari Personel

Yüksekokul Sekr. Ürküş EREN

Görev : Meslek Yüksekokul Sekreteri
Telefon : 0 (284) 714 30 33 » Dahili : 106
TÜ E-Posta : urkuseren@trakya.edu.tr

Sekreter Sabri İŞKAN

Görev : Müdür Sekreteri
Telefon : 0 (284) 714 30 33 » Dahili : 101
TÜ E-Posta : sabriiskan@trakya.edu.tr

Teknisyen Sevdali ESMEYAR

Görev : Teknisyen
Telefon : 0 (284) 714 30 33 » Dahili : 219
TÜ E-Posta : esmeyars@trakya.edu.tr

Teknisyen Kadir FİDAN

Görev : Muhasebe
Telefon : 0 (284) 714 30 33 » Dahili : 112
TÜ E-Posta : kadirfidan@trakya.edu.tr

Memur Ebru GÖL

Görev : Öğrenci İşleri Memuru
Telefon : 0 (284) 714 30 33 » Dahili : 110
TÜ E-Posta : ebrugol@trakya.edu.tr

Memur Selda GÜRKAN

Görev : Öğrenci İşleri Memuru
Telefon : 0 (284) 714 30 33 » Dahili : 109
TÜ E-Posta : seldagurkan@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Taner ESKİCİ

Görev : Öğrenci İşleri Memuru
Telefon : 0 (284) 714 30 33 » Dahili : 111
TÜ E-Posta : tanereskici@trakya.edu.tr

Hizmetli Turhan TURNA

Görev : Hizmetli
Telefon : 0 (284) 714 30 33 » Dahili : 115
TÜ E-Posta : turhanturna@trakya.edu.tr

Hizmetli Şimşek ÇETİNER

Görev : Hizmetli
Telefon : 0 (284) 714 30 33 » Dahili : 201
TÜ E-Posta : simsekcetiner@trakya.edu.tr