2013-ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARA DUYURU

2013-ÖSS sonuçlarına göre Keşan Meslek Yüksekokulu İlgili Bölümlerine yerleştirilerek kayıt hakkı kazanan tüm öğrencilerin kayıtları 02–06 Eylül 2013 tarihleri arasında Edirne Merkez ‘inde bulunan “Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Balkan Kongre Merkezi – EDİRNE” adresinde yapılacaktır.

Kayıtlar için Önemli Notlar.

 • Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
 • Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
 • Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
 • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 • Üniversiteler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Adayın ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı.
 • Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz). Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasın-da veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğu-nu gösterir resmi belge. ( “METEM” programlarından mezun olanların diplomaların-da okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
 • 6 adet 4.5 x 6 (cm) ebadında fotoğraf ((Fotoğrafların arkasına adınızı ve soyadınızı yazınız.)
 • Öğrenci Bilgi Formu. Kayıta gelmeden önce eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Bilgi Formunu Buraya Tıklayarak Kaydedebilirsiniz.
 • Öğrenci Katkı Payı / Öğrenim Ücreti Dekontu. Birinci Öğretim Bölümleri için Katkı Payı ödenmeyecektir. Sadece İkinci Öğretim Bölümleri için Öğrenim Ücreti Yatırılacaktır. İkinci Öğretim Öğrenim Ücreti Güz Dönemi için 385 TL 'dir.
  • Kayıt merkezinde açılan veznelerde Bankaca tahsilât işlemleri yapılacaktır.
  • Bulunduğunuz yerdeki Türkiye İş Bankası Şubelerinden birine, Trakya Üniversitesi öğrencisi olduğunuzu ve öğrenci no verilmek suretiyle ödeyebilirsiniz. Ödeme yaptığınız dekontu kaybetmeyiniz. Kayıt esnasında sizden istenecektir. Öğrenci Numaranızı Öğrenmek için Buraya Tıklayınız.
Ek Dosyalar
Ek Resimler
Bu içerik 20.08.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2524 kez okundu.