2014-ÖSYS ile Okulumuza Yerleştirilen Adayların Kayıt İşlemleri

2014-ÖSYS sonuçlarına göre Meslek Yüksekokulumuza yerleştirilerek kayıt hakkı kazanan tüm öğrencilerin kayıtları 01 - 05 Eylül 2014 tarihleri arasında Edirne İl Merkezinde Bulunan “Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Balkan Kongre Merkezi - EDİRNE” adresinde yapılacaktır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Adayın ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı.
2) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı yada yeni ta-rihli mezuniyet belgesi (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz). Aday ek puandan yararlanarak yada sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğu-nu gösterir resmi belge. ( “METEM” programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

3) 3 adet 4.5 x 6 (cm) ebadında fotoğraf (Fotoğrafların arkasına adınızı ve soyadınızı yazınız.)
4) Öğrenci Katkı Payı / Öğrenim Ücreti Dekontu (Bakanlar Kurulunca belirlendikten sonra ilan edilir)
    a) Kayıt merkezinde açılan veznelerde Bankaca tahsilat işlemleri yapılacaktır.
    b) Bulunduğunuz yerdeki Türkiye İş Bankası Şubelerinden birine, Trakya Üniversitesi öğrenci no verilmek suretiyle ödenebilir. Alınan dekont kayıt anında istenecektir.
5) Öğrenci Bilgi Formu ( 25.08.2014 Tarihinden itibaren onkayit.trakya.edu.tr adresinden online olarak doldurulacak ve çıktısı alınarak kayıt esnasında teslim edilecektir)

 

KAYIT İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR
1) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
2) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
3) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
4) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia ede-mez.
5) Üniversiteler gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Balkan Kongre Merkezi

Bu içerik 21.08.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 1935 kez okundu.