2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ek-Madde 1 (Merkezi Yerleştirme Puanı) ile Yatay Geçiş

Yükseköğretim Kurumları Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 Uyarınca;
Okulumuza yatay geçiş yapmak isteyenler 30 Ağustos 2015 tarihinde kadar başvurmalıdırlar.

Bu içerik 11.08.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 314 kez okundu.