2016-2017 Güz Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme takvimi:


Başvuru Başlangıç: 11.07.2016
Başvuru Bitiş: 30.08.2016


Değerlendirme Başlangıç: 05.09.2016
Değerlendirme Bitiş: 07.09.2016


Sonuç İlan Tarihi: 08.09.2016


Kesin Kayıt Başlangıç: 19.09.2016
Kesin Kayıt Bitiş: 21.09.2016


Yedek Kayıt Başlangıç: 22.09.2016
Yedek Kayıt Bitiş: 23.09.2016


Yatay Geçiş Başvurusunda İstenecek Belgeler
1. Dilekçe
2. Transkript
3. Yeni tarihli Öğrenci Belgesi 
4. Disiplin cezası almadığını gösteren belge
5. ÖSYS sonuç belgesi
6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
7. 8 yarıyıllık ders planı ve ayrıntılı ders içerikleri (Birim Onaylı)
8. İkinci öğretim bölümünde okuyup, örgün öğretim bölümüne başvuracak öğrenciler için %10'a girdiğini gösteren başarı belgesi


Not: Kurumlar arası yatay geçiş için (Genel Not Ortalamasına göre) öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.

 

Bu içerik 18.07.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 478 kez okundu.