6569 SAYILI KANUNDA BELİRTİLEN ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURUSU HAKKINDA

6569 sayılı 19.11.2014 tarihinde kabul edilen “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 26 Kasım 2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Bu kanunun 32. Maddesiyle 2547 sayılı kanuna Geçici Madde 68 ek yapılmış ve öğrenci affı konusunda tekrar düzenlemeye gidilmiştir. 
 

GEÇİCİ MADDE 68 – Yükseköğretim kurumlarından bu maddenin yürürlüğe girdiği

26 KASIM 2014 tarihten önce ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde başvuruda bulunmaları hâlinde, geçici 58 inci maddede yer alan esaslara göre, ilgili yükseköğretim kurumunda açılmış program ve ders var ise takip eden eğitim-öğretim yarıyılında, yoksa takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.


Son Başvuru Tarihi: 27 Nisan 2015

Başvuru için 27 Nisan 2015 tarihine kadar Keşan Meslek Yüksekokulu’na başvurulması gerekmektedir. Yönetim Kurulu Kararından sonra başvurusu kabul edilenler;

Aşağıda Belirtilen Belgeler

1- Diplomanın aslı

2- Sınav sonuç belgesi (Programı kazanıp kayıt yaptırmayanlar için)

3- Askerlik durum belgesi (TC Uyruklu Erkek Adaylar İçin, Terhis Belgesi veya Muaf Olduklarına Dair Belge, askerliğini henüz yapmamış olanlar ders kayıtlarına kadar askerlik durum belgelerini getirmeleri gerekmektedir.)

4- 12 adet fotoğraf

            İle okulumuza gelip kayıt yaptıracaklardır.

 

Bu içerik 16.04.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 592 kez okundu.