Yemek Yardımı Başvuruları

Trakya Üniversitesi Yemek Yardımı Verilmesine İlişkin Yönerge uyarınca, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Üniversitemizde öğrenim gören maddi imkanları yetersiz öğrencilere yemek yardımı yapılacaktır.

Yemek Yardımı başvuruları 06 Şubat 2017 Pazartesi günü başlayacak olup,  14 Şubat 2017 Salı günü mesai bitiminde sona erecektir.

Yemek yardımdan faydalanmak isteyen öğrenciler, Başvurularını ekte ilan edilen dilekçe ve Yemek Yardımı  Başvuru Formunu ( FORM-1 ) doldurarak Okulumuz Öğrenci İşleri Bürosuna elden teslim edeceklerdir.

YEMEK YARDIMINDAN FAYDALANACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR
            MADDE 6- (1) Yemek yardımından yararlanabilmeleri için öğrencilerin:
            a) Normal öğrenim süresi içinde okuyor olmaları,
            b) Yardıma muhtaç olmaları,
            c) Başvuru döneminde kayıt dondurmamış olmaları,
            ç) Disiplin cezası almamış olmaları,
            d) Ölüm aylığı ve nafaka dışında başka gelir elde etmemeleri ya da asgari ücretin altında bir gelire sahip olmaları,
            e) Kısmi Zamanlı Öğrenci Statüsünde çalışmıyor olmaları,
           
YEMEK YARDIMINDAN KOŞULSUZ OLARAK FAYDALANABİLECEK ÖĞRENCİLER
            MADDE 7-(1) 
            a) Sağlık raporu ile belgelemek şartıyla %40 ve daha fazla engeli bulunan öğrenciler ilan ve değerlendirmeye tabi tutulmaksızın talep ettikleri takdirde doğrudan yemek yardımından faydalanabilir.
            b) Anne/baba/kardeşinin şehit veya gazi olduğunu belgelendiren öğrenciler ilan ve değerlendirmeye tabi tutulmaksızın talep ettikleri takdirde doğrudan yemek yardımından faydalanabilir.
Ek Dosyalar
Bu içerik 03.02.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 375 kez okundu.