Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği Programı

Genel Bilgiler: Besicilik Programı olarak 1988 yılında açılmış olup programın ismi 2009–2010 Akademik Yılı itibariyle ‘Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği ‘ olarak değiştirilmiştir. Programımıza ait yem analiz laboratuarımız; yem fabrikalarının ve özel işletmelerin yem ve gıda analizlerini yapabilecek öğrencilerin yetiştirilmesi için gerekli alt yapıya sahiptir. Programın eğitim süresi 4 yarıyıldır.

Programın amacı: Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bakımını, beslenmesini, yetiştirilmesini bilimsel metotlarla sağlayan ve barınak planlama konularında uzmanlaşmış teknik elemanlar yetiştirilir. Hayvancılık işletmelerinin verimliliğini arttırırken, barınaklardan sofraya hayvansal ürünlerde gıda güvenliğini temin etmek hedeflenmiştir.

Mezunların kazandığı diploma ve ünvan: Büyük Ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği Programından mezun olan öğrencilere ‘Ön lisans diploması’ verilir. Mezunlar ziraat teknikerlerinin tüm yetkilerine sahiptir.

Resim

Resim

Mezunların Çalışma Alanları;
  • Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinde,
  • Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan özel işletmelerde,
  • Yem fabrikalarında,
  • Yem kalite kontrol laboratuarlarında,
  • Sığır, koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerinde,
  • Özel tarım ve hayvancılık danışmanlık bürolarında,
  • Gıda üretimi yapan küçük işletmelerde gıda üretim kontrolörü olarak,
  • Yem katkı maddesi üreten ve pazarlayan işletmelerde,
  • Hayvan ilaç deposu departmanlığın da çalışabilirler ve
  • Mezun olan öğrencilerimiz kendi hayvancılık işletmelerini de kurabilirler.
Meslekte ilerleme olanakları: Çalışma sahalarında kişinin özelliklerine göre yöneticiliğe kadar yükselebilirler. Mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümlerine geçiş yapabilirler.
Bu içerik 12.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 8636 kez okundu.